Uppgifter

Här hittar du uppgifter och klurigheter.

Årskurs 1-3

Rörelser i rymden

Eleverna lär sig om solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra med denna enkla bildövning. Eleverna får tillverka sina egna modeller av himlakropparna och lär sig sedan interaktivt om deras rörelser i förhållande till varandra genom en enkel och rolig gruppuppgift.

Mål: Att förstå jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

Ladda ned instruktionen här.

Rymdberättelse

Uppgiften går ut på att eleverna skriver en berättelse om hur de får åka till rymden. De får redogöra för varför de fick åka upp till rymden och hur hela  rymdresan gick till. Berättelsen består av fem kapitel och uppgiften är perfekt för ett längre skrivprojekt.

Uppgiften är skapad av Sara Yoder, Mälarhöjdens skola, Hägersten för hemsidan lektion.se.

Ladda ner häftet här: arbetsblad_rymdbeattelse

Brev till Kopernikus

I den här uppgiften får eleverna skriva ett brev till en okänd planet med rymdvarelser som är nyfikna på jorden. Eleven får berätta om solen, månen och jorden samt beskriva vårt solsystem. Uppgiften behandlar kursmålet Solen, jorden och månens rörelser till varandra.

Uppgiften är skapad av Ulrika Hedenström för hemsidan lektion.se.

Ladda ner uppgiften här: uppdragsbeskrivning_brev

Forska om planeterna

Uppgiften går ut på att forska om planeterna och lära sig om varje planet i solsystemet så att eleverna kan fylla i arbetsbladet med information. Eleven ska även rita planeterna och få en förståelse över deras storlekar och förhållande till varandra.

Uppgiften behandlar kursmålet Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra samt för en förberedelse inför framtida kursmål som behandlar solsystemet.

Lektionshäftet är skapat av Elisabet Hallberg, Östtegs skola, Umeå för hemsidan lektion.se.

Ladda ner arbetsbladet här: arbetsblad_planetforskning

 

Rymden: Svenskahäfte

Detta är ett lektionshäfte med flera uppgifter som handlar om rymden kombinerar detta med svenskalektioner på ett lekfullt och kreativt sätt.

Uppgiften tar upp kursmålet Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra genom att eleverna jobbar med begrepp kring rymden och lär sig ord som har betydelse för förståelsen kring solsystemets uppbyggnad.

Lektionshäftet är skapat av Helena Frölin på Rockebyskolan för hemsidan lektion.se.

Ladda ner häftet här:  rymdenhafte_svenska

 

Årskurs 4-6

Tema rymden: Lektionsupplägg

Om du som lärare känner dig osäker på hur du ska lägga upp lektionerna under astronomiundervisningen finns det här lektionsplanering till 2-3 lektioner fyllda med uppgifter om rymden.

Uppgiften är skapad av Ulrika Hedenström för hemsidan lektion.se.

Ladda ner uppgiften här: pedagogisk_planering_universum

Designa din alien

Utvärdera miljöfaktorerna som gör att jorden kan vara beboelig och jämför dem med andra världar i vårt solsystem. Använd kreativt tänkande för att designa en alien-livsform som är anpassad till en annan himlakropp i vårt solsystem.

Uppgiften har ingen direkt koppling till ett kursmål men är en kreativ uppgift som leder till funderingar om liv på andra planeter. Detta är väldigt aktuellt just nu i och med att vi hittat planeter utanför vårt solsystem som det skulle kunna finnas liv på.

Farliga månar

Vårt solsystem är fullt med intressanta uppsättningar av naturliga satelliter och genom konst och vetenskap, kan barn lära sig om månarna i vårt solsystemet med ”Farliga månar”-aktiviteten. Uppgiften behandlar delar av kursmålet Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.

Filmen ”Wanderers” kan kombineras med uppgiften. Filmen baseras på bilder från några av dessa månar och fantiserar om framtidens rymdfart. Filmen kan hittas HÄR.

lararhandledning_farliga-manar

Presentation_Farliga månar

Tidslinje om universums uppkomst

Eleverna studerar hur gammalt universum är och när viktiga händelser ägde rum i universum och på jorden. De ritar universums tidslinje från början till idag i skalan av ett år.

Uppgiften har ingen direkt koppling till ett kursmål men är en grundläggande kunskap som alla borde kunna framförallt för att underlätta framtida lärande.

Kortspel om solsystemet (Engelska)

Uppgiften går ut på att spela ett frågespel om solsystemet och lära sig egenskaperna för solen och planeterna.

Uppgiften behandlar delar ur kursmålet Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Kan kombineras med uppgiften ”Farliga månar” som ger ytterligare kunskaper om solsystemets himlakroppar.

 

Årskurs 7-9

Galaxhopen Coma

I uppgiften analyserar eleverna en samling av bilder på galaxer från rymdteleskopet Hubble. Galaxerna ligger i galaxhopen Coma och eleverna tittar närmare på vilka olika sorter det finns samt hur utvecklingen av galaxer sker i täta och kompakta kluster.

Den här klassrumsaktiviteten rekommenderas till åk 8 eller åk 9 samt för gymnasiet och behandlar kursmålet Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

 

Räkna solfläckar

Eleverna använder sig av bilder och data av solen som samlats in av Astronomiska Observatoriet på Coimbra Universitet. Med detta material studerar eleverna solfläckarnas beteende över några dagar för att lära sig om solens förbränning och dess egenskaper.

Uppgiften behandlar kursmålet Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

Hemprov: Astronomi åk 7

Uppgiften bygger på att eleverna använder sig av anteckningar, uppslagsböcker och stöd av föräldrar för att svara på frågor om astronomi. Det är en hemuppgift som ska tas med tillbaka till skolan.

Lektionshäftet är skapat av Anders Petersson, Gåvsta skola, Uppsala för hemsidan lektion.se.

Ladda ner uppgiften här: hemprov_astronomi_ak_7

Kunskapstest: Astronomi

Det här kunskapstestet behandlar årstider, jordens rotation, månens egenskaper och mycket annat. Det är en bra måttstock över elevens kunskapsnivå.

Testet är skapat av Per Malkert Fredriksdalsskolan Helsingborg för hemsidan lektion.se.

Ladda ner uppgiften här: kunskapstest_astronomi_ak_1

Grupparbete om astronomi

I det här grupparbetet får eleverna själva ta reda på information om ett visst ämne inom astronomi och redovisa det för sina klasskamrater. Eleverna får lära sig om rymden och hur de förklarar för varandra. De övar även på sina presentationsförmåga.

Lektionshäftet är skapat av Camilla Persson, Väskolan, Kristianstad och kan laddas ner via lektion.se.

Ladda ner uppgiften här: grupparbete_astronomi

Gymnasium

Exoplaneten WASP-12b

Det finns olika sätt att låta eleverna möta det centrala innehållet som handlar om metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter, det vill säga planeter utanför vårt solsystem. Här hittar du förslag på en film och en uppgift där eleverna får beräkna radie, massa och medeldensitet hos exoplaneten WASP-12b.

Hämtat från skolverket.se

Hertzsprung-Russel diagram

I ett Hertzsprung-Russell-diagram, eller HR-diagram, visas stjärnors luminositet eller absoluta ljusstyrka mot något mått på deras temperatur, spektraltyp eller färg. När värden för många stjärnor ritas in i diagrammet ser man en struktur; stjärnorna grupperar sig efter i vilken fas av livet de befinner sig. Därför kommer en viss stjärnas position i diagrammet avslöja vad just den stjärnan har för historia och framtid.

Hämtat från skolverket.se

Det svarta hålet i vintergatans centrum

I undervisningen ska eleverna få möta det centrala innehållet i fysik 2 genom arbetsområden som läraren har full pedagogisk frihet att sätta samman på olika sätt. Här får du exempel på hur det centrala innehållet ”Centralrörelse” kan kombineras med innehållet ”Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden” i en uppgift med autentiskt, aktuellt material om ett svart hål.

Hämtat från skolverket.se

Tema: Exoplaneter (Del I, radie)

En exoplanet är en planet som kretsar kring en annan stjärna än solen. För att ta reda på hur stor en sådan exoplanet är kan man studera ljuset från stjärnan. Om planeten passerar framför stjärnan kommer lite av ljuset förmörkas. Den här uppgiften lär eleverna hur man tar reda på hur mycket ljus som förmörkas. Detta är den metoden som astronomer använder för att hitta nya exoplaneter utanför vårt solsystem.

Arbetsblad_Tema Exoplaneter (Del I)

Tema: Exoplaneter (Del II, Omloppstid och Avstånd)

Du har i del I sett hur man kan bestämma radien för en exoplanet om denna passerar framför sin värdstjärna. I den här delen kommer du få se hur man kan bestämma avståndet mellan en planet och en stjärna. Det kan man göra om man känner till stjärnans massa och planetens omloppstid.

Uppgiften är del två i en serie av uppgifter som alla tar upp hjälpmedel för att ta reda på vart nya exoplaneter finns i vårt universum.

Arbetsblad_Tema Exoplaneter (Del II)

Tema: Exoplaneter (Del III, banhastighet och massa)

I det här avsnittet ska vi titta på hur man kan beräkna massan för en exoplanet. För att göra detta krävs en förståelse för två fysikaliska samband, nämligen rörelsemängd samt dopplereffekt.

Detta avslutar serien av tre uppgiften om exoplaneter som visar hur forskare använder sig av olika tekniker och formler för att ta hitta nya planeter utanför vårt solsystem.

Arbetsblad_Tema Exoplaneter (Del III)

Ljusföroreningar

Ljusföroreningar påverkar stjärnornas synlighet. Genom att bygga en enkel Magnituds avläsare kan eleverna fastslå magnituden på stjärnorna och lära sig om stjärnornas begränsande magnitud.

Uppgiften behandlar kursmålet Universums uppbyggnad då eleverna får mer förståelse kring stjärnor och dess egenskaper.

labbhandledning_ljusfororeningar

orion_utskrift

magnitudsavlasare_utskrift

Universums Expansion - Hur gammalt är universum?

Ett praktiskt experiment där eleverna får ställa sig frågan: Hur gammalt är universum?

För att förstå expansionen analyserar vi en expanderande tvådimensionell karta. Vi tittar på hur olika delar av skolområdet rör sig bort från varandra och ut i från detta gör vi mätningar samt beräkningar för att bestämma universums ålder.

Uppgiften är skapad av Kristoffer Åberg och behandlar kursmålen Universums uppkomst och utveckling.