Läroböcker

Den spännande astronomin omfattar 29 kapitel som förutom informativ text och färgbilder innehåller kontrollfrågor, observationsuppgifter samt webbuppgifter. Den innehåller även stjärnkartor för elever som vill lära sig hitta på stjärnhimlen, historiska återblickar, redogörelse av aktuell forskning och informativt material som behandlar astronomisk utrustning, solsystemet och dess himlakroppar, galaxer, svarta hål, kosmologi och astrobiologi.

högstadium/gymnasium

Astronomi – en bok om universum är ett grundläggande läromedel i astronomi som täcker de flesta av astronomins områden. Boken behandlar teleskop, solsystemet, kosmologi, liv på andra planeter, stjärnornas fysik och mycket mer. Boken finns på de flesta fysikinstitutioner och i många skolors bibliotek, just för att den är en sådan bred, lättläst och välskriven introduktion till astronomiämnet.

högstadium/gymnasium/grundkurser på universitetet

Heureka 1 är en lärobok i fysik som behandlar kursmålen i astronomi. Boken går igenom solsystemets uppbyggnad och hur fysikaliska modeller som beskriver universums utveckling har förändrats genom historien, och eleverna får en översiktlig bild av universums uppbyggnad. Boken behandlar gravitation rigoröst, och tar också upp Big Bang, det expanderande universum och antimateria på ett bra sätt. Big Bang är förklarat på ett lättförståeligt sätt och författarna stödjer teorin med flera bevis, bl.a. bakgrundsstrålningen, expansionen och grundämnesfördelningen i universum.

gymnasium, Fysik 1

Heureka 2 är ett läromedel i fysik som även behandlar kursmålen i astronomi. Boken går igenom universums utveckling, den första tiden efter Big Bang och universums expansion. Områden som behandlas i anslutning till universums utveckling är mörk materia och mörk energi. Elevernas får möjlighet till fördjupning i universums expansion och den kosmiska bakgrundsstrålningen. Läroboken tar även upp andra delar av astronomin utöver det som kursplanerna behandlar i områden såsom gravitation, galaxer och stjärnornas födelse, liv och död.

gymnasium, Fysik 2

Ergo 1 är en lärobok i fysik för gymnasieelever, men behandlar även kunskapsmålen som rör astronomi. Ämnesmässigt tar boken upp universums struktur och expansion, galaxers uppbyggnad och stjärnornas liv. Boken tar även upp svarta hål, mörk materia och gravitation, men saknar möjligheter för eleverna att lära sig mer om historiska världsbilder och aktörer, äldre och moderna teorier och aktuell forskning.

gymnasium, Fysik 1

Ergo 2 är ett läromedel i fysik för gymnasieelever, som bl.a. behandlar universums utveckling med fokus på Big Bang och universums expansion och inflation. Andra områden som behandlas är Hubbles lag, kosmisk bakgrundsstrålning, mörk materia och mörk energi. Eleverna kan även lära sig mer om galaxer och stjärnors utveckling på en nivå något över kursmålens. Det finns även möjlighet till fördjupning kring gravitation, världsbilder, avståndsmätning i rymden, stjärnspektrum och stjärnklassificering.

gymnasium, Fysik 2