Undervisningsmaterial

alega.se finns ett stort utbud av undervisningsmaterial som kan köpas in av skolan. Du hittar material till såväl fysik- som astronomiundervisningens praktiska och teoretiska moment. Bland annat finns ett tellurium, ställbara stjärnkartor, teleskop och läroböcker med tydliga lärarhandledningar.