Laborationer

Laborationerna är indelade i föreslagen årskurs.

Årskurs 1-3

Stjärnkikaren

De stjärnor vi ser på natthimlen är några av de hundratals miljarder stjärnor utgör vår galax Vintergatan. Sedan urminnes tider har människor skapat bilder av de mönster stjärnorna bildar när de ses från jorden. Dessa stjärnbilder är bra för att hitta på natthimlen, exempelvis när Saturnus ”befinner sig i kräftans tecken”. Laborationen behandlar kursmålet: Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende, eleverna får lära sig om stjärnbilderna och att det är människan som skapar stjärnbilderna men att de är uppbyggda på riktiga stjärnor.

labbhandledning_stjarnkikaren

 

Månens sida mot jorden

Två barn agerar måne och jord med bilder på himlakropparna på ansiktet. När de håller händerna och snurrar runt imiterar de jordens och månens rotation i förhållande till varandra. De kan då notera att månen alltid har samma sida mot jorden. Uppgiften behandlar kursmålet Kunskaper om månens olika faser och tillsammans med uppgiften ”Månens och solens rörelser” kan detta ge full förståelse.

Lärarhendledning_Månens sida mot jorden

Årstider runt jorden

Uppgiften går ut på att skapa skuggfigurer som förklarar månens rörelser i förhållande till solen och jorden. Denna uppgift uppfyller kursmålet Kunskaper om Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra för årskurserna 1-3 och kan tillsammans med uppgiften ”Månens sida mot jorden” ge full förståelse.

Lärarhandledning_Årstider runt jorden

arbetsblad_arstider-runt-jorden

 

Komet på pinne

En komet är ett block av is, sten och gas som flyger genom rymden. När de kommer nära solen blir de varma och vi kan se deras långa svansar. Här ska du skapa din alldeles egna komet som du kan flyga runt i rummet.

Laborationen tar upp kursmålet Stjärhimlens utseende vid olika delar av året då eleverna här får kunskap i kometer och hur de kan förändra stjärnhimlen beroende på vart de befinner sig.

labbhandledning_komet

Raket med avsyrningsramp

Börja med att tillverka raketröret. Dela ett A4-ark på längden och rulla det runt PVC-röret. Se till att det inte är för trångt för plaströret…

Detta experiment gjordes i samband med att 100 astronauter besökte Sverige i samband med att Association of Space Explorers årliga konferens ägde rum i Sverige 2015. #motnyahöjder

Bygg en PET-raket

Ta bort etiketten från flaskan. Om det behövs klipper du sugröret så att det blir lika långt som flaskan är hög. Använd packtejpen och fäst sugröret längs med flaskan.

Detta experiment gjordes i samband med att 100 astronauter besökte Sverige i samband med att Association of Space Explorers årliga konferens ägde rum i Sverige 2015. #motnyahöjder

Modell av solen, månen och jorden

Uppgiften går ut på att bygga en modell av solen, månen och jorden för att sedan använda sig av instuderingskort för att lära sig ingående om de tre himlakropparna. Uppgifter uppfyller kravet ”Kunskaper om Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra” för årskurs 1-3.

Gör en stjärnlampa

Under den här aktiviteten bygger eleverna en stjärnlampa som hjälper dem att lära sig att stjärnkonstellationer skapades av människor och uppbyggda på stjärnor. Eleverna lär sig känna igen några konstellationer.

Uppgiften behandlar kursmålet Kunskaper om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tidpunkter på året för årskurserna 1-3.

Årskurs 4-6

Kommunikation: Utmaning 1

Deltagarna i markkontrollen sätter sig vid ett bord och två astronauter sätter sig tillsammans vid ett annat, antingen i klassrummet eller i olika rum, se alternativ A respektive B. Uppgiften behandlar kursmålet Människan i rymden då man i samband med uppgiften  kan diskutera hur man kommunicerat mellan jorden och rymden historiska sett.

Detta experiment gjordes i samband med att 100 astronauter besökte Sverige i samband med att Association of Space Explorers årliga konferens ägde rum i Sverige 2015. #motnyahöjder

Kommunikation: Utmaning 2

Deltagarna i markkontrollen respektive rymdstationen ska sitta med ryggarna mot varandra och med några meters mellanrum. Dela upp klossarna i en hög på brickan på varje bord. Det ska vara exakt likadana klossar på båda borden. Uppgiften behandlar kursmålet Människan i rymden då man i samband med uppgiften kan diskutera hur man kommunicerat mellan jorden och rymden historiska sett.

Detta experiment gjordes i samband med att 100 astronauter besökte Sverige i samband med att Association of Space Explorers årliga konferens ägde rum i Sverige 2015. #motnyahöjder

Rymdpromenad

Utmaningen består av att klassen tillverkar en skalriktig modell av hela solsystemet och placerar planeterna på skalenligt avstånd från solen. Eleverna gör också beskrivningar till solen och till varje planet. Uppgiften kan kopplas till målet Solsystemets himlakroppar och dess rörelse i förhållande till varandra då man med hjälp av planeterna kan få en bild av hur solsystemet ser ut och hänger ihop.

Detta experiment gjordes i samband med att 100 astronauter besökte Sverige i samband med att Association of Space Explorers årliga konferens ägde rum i Sverige 2015. #motnyahöjder

Årskurs 7-9

Titta på månen!

I den här laborationen får man bekanta sig med programmet Stellarium och dess verktyg genom att titta närmare på hur månen beter sig på himlavalvet. Du får lära dig hur man ställer in tid och plats samt spolar fram i tiden för att se hur himlakroppar rör på sig. Laborationen behandlar Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa då man får en bid av hur solen och jorden förhåller sig till varandra. Det tillför även kunskaper i hur man använder sig av Stellarium vilket leder till ytterligare utforskning av universum.

Denna laboration är perfekt för er som vill utforska månens egenskaper och lära er att använda Stellarium.

Här kan ni ladda ner programmet Stellarium.

labbhandlednig_stellarium

 

Solens och månens diameter

I denna interaktiva laboration lär sig eleverna hur man med hjälp av projicerade bilder av ljuskällor kan bestämma himlakroppars storlek och avstånd. I slutet av laborationen får eleverna använda sitt instrument för att räkna ut solens och månens diameter och jämföra dem med varandra. Eleverna kan även använda sina trigonometriska kunskaper för att härleda formlerna som används.  Laborationen behandlar kursmålen som berör elevernas kunskaper att förstå historiska upptäckter och metoder inom fysiken, samt att få kunskap om universums uppbyggnad med avseende på närliggande himlakroppar och deras storlek, avstånd och skala.

Handledning: solens och månens diameter

Mät solens diametern

Solen rör sig över himlen med konstant takt vilket beror på jordens rotation. Genom att mäta hur snabbt solen rör sig kan eleverna räkna ut hur stor solen är på himlen. Allt du behöver är hushållsmaterial och 30 minuter på under en solig dag.

Uppgiften behandlar kursmålet Universums uppbyggnad.

Svensk översättning av handledningen kommer inom kort.

Stjärnan i lådan

Har du någonsin undrat vad som händer med de olika stjärnorna på himlen när de blir äldre? Stjärnan i lådan är en hemsida som låter eleverna utforska stjärnornas liv. Hemsidan animerar stjärnor med olika massa från början och hur de för ändras under deras liv. Vissa stjärnor lever snabba och dramatiska liv, andra förändras väldigt lite under flera miljarder år. Hemsidan visualiserar förändringarna i massa, storlek, ljushet samt temperatur för alla de olika stadierna av stjärnans liv.

Uppgiften behandlar kursmålet Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. Här kan du hitta hemsidan för att studera stjärnorna: http://starinabox.lcogt.net/

Svensk översättning av handledningen kommer inom kort.