Kontakt

Föreståndare

Hej! Jag är föreståndare för Astronomicentrum. Skicka frågor om Astronomicentrum till mig så ska jag svara på dem.

Tel: 070 00 090 56

Mejl: astronomicentrum@astronomiskungdom.se