Forskarskolor och läger

Rymdforskarskolan: Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola som drivs av Astronomisk Ungdom och riktar sig till elever som gått ut årskurs 2 på gymnasiet. Under forskarskolan, som sponsras av bl.a. KTH Space Center och OHB Sweden, får eleverna lära sig mer om astronomi och rymdteknik, samtidigt som de får ta del av aktuell forskning.

Rays* är en fyra veckor lång sommarforskarskola för högpresterande elever som gått ut årskurs 2 på gymnasiet. Under Rays får ungdomarna genomföra ett eget forskningsprojekt inom ett aktuellt område tillsammans med en personlig handledare i ett forskarteam på något av Sveriges universitet, samtidigt som de får lära sig mer om hur forskning bedrivs och lära känna likasinnade.

International Astronomical Youth Camp (IAYC) är ett tre veckor långt internationellt rymd- och astronomiläger. Lägret har gått av stapeln i flera länder i Europa och deltagarna lär sig mer om bland annat teleskop, forskning och programmering. IAYC arbetar för att främja intresset för astronomi bland unga över hela världen.