Föreläsningar

Årskurs 1-3

Föreläsning: Solsystemet åk 1-3

Årskurs 4-6

Föreläsning: Människan i Rymden åk 4-6

Årskurs 7-9

Föreläsning: Universums uppbyggnad åk 7-9

Gymnasium

Kosmologi; universums uppkomst, utveckling och dess storskaliga struktur

Exoplaneter och sökandet efter liv på andra planeter